Makale Takip Sistemi

Makale Takip Sistemi

Online  Makale Takip Sistemi

Akademisyen ve araştırmacıların makalelerini en kolay ve hızlı biçimde iletecekleri, süreçleri eksiksiz takip edecekleri basit ekranlar sunmak. Hakemli bilimsel dergiler için online makale toplama ve değerlendirme ortamı sunmak. Makale Sistemi hakemli bilimsel dergiler için geliştirilen, dergilere gönderilen makalelerin kayıt, kabul ve değerlendirme süreçlerinin online olarak yürütülebilmesi ve kontrol edilerek sonuçlandırılmasını sağlayan bir otomasyon sistemidir.
Online Dergi Sistemi kullanmak ve dergisine online olarak makale almak isteyen kurum, kuruluş, vakıf, dergi sahipleri kullanabilir
 

Online Makale Takip Sistemi Genel Özellikleri

1. Proje online makale takip sitemine online olarak makale toplama ve değerlendirme sağlamaktadır.
2. Programın en önemli özelliği responsive tasarıma sahip olmasıdır.
3. Akademisyenlerin yapmış oldukları makale çalışmalarını yayınladıkların dergilerin Online hale gelmesi( E-dergi) Dergide yayınlanan makaleleri internet ortamından ulaşılabilirlik.
4. İstenilen periyotlarla derginin web sayfasında online yayınlanması
5. Sistem 4 ayrı yetkilendirme düzeyine sahiptir. (editör-hakem-yazar-okur)

Editör Girişi

1. Editör yazar tarafından sisteme eklenen çalışmayı dosya ismi ve içeriğini isterse temizleyerek sisteme tekrar yükleyebilir.
2. Editör yazarın eklediği çalışmayı tek bir tuşla ayrı bir mail yazmadan geriye iade edebilir. Bu işlem yazım ilkelerine uymayan ve yayınlanma imkanı olmayan çalışmalar için tasarlanmıştır. Bu aşamada sistem sabitlerinden ilgili mesaj yazarın mail kutusuna otomatik olarak yollanır. Editörün yapması gereken tek bir tuşa basmaktır. Geri kalan işlemler sistem tarafından gerçekleştirilir.
3. Editör yazarın eklediği çalışmayı sebep beyan etmeden sistemden kaldırabilir veya sonraki yıllarda hangi nedenle gündeme alınmadığını anımsayabilmek için arşive taşıyabilir. Ayrıca yazarın göremeyeceği ve sadece editöre açık olan bir bilgi notu makaleye iliştirerek çalışma arşivlenmektedir.
4. Editör yazarın eklediği çalışmayı istediği kadar sayıda hakeme havale edebilir.
5. Çalışma üzerindeki hareketler sistem tarafından aynı zamanda simgelerle de işaretlenir ve gösterilir.
6. Editör çalışmayı hakemlere gönderdiğinde hakemlerin makaleyi okumaları için otomatik olarak 1 ay süre tanır. Bu süre bittiğinde makale hala değerlendirilmemişse hakemlere uyarı mesajı otomatik olarak gitmektedir.
7. Yayımlanmış dergiler menüsünde makaleler kategorik olarak ayrılmaktadır.
8. Editörler sistemdeki tüm yazılar üzerinde değişiklik yapabilmektedir.
9. Editör hakemde olan, yeni eklenen, olumlu ve olumsuz raporlanan çalışmaları ayrı başlıklar altında görebilmektedir.
10. Gelecek sayılar veya tasarlanan özel sayılar (özel sayı editörleri adlı ayrı bir girişle) planlanabilmektedir. Yazar makaleyi gönderirken konusundan farklı olarak hangi sayıya göndermek istediğini belirten bir seçenekle sisteme ekleyebilmektedir. Böylece özel sayılar için gönderilmiş çalışmalar diğer sayılar için gönderilen çalışmalar ile karışmamış ve hangi sayıya gönderilmişse ona göre değerlendirme ve hakem sürecine tabi tutulma olanağı sağlanmaktadır.
11. Gönderilen çalışmaların Hakemler için düzenlenene tüm değerlendirme formları çalışmanın türüne göre ayrı ayrı tasarlanmıştır. Örneğin: telif çalışmalar için farklı form çeviri çalışmaları için farklı formlar kullanılmıştır.
12. Telif ve Çeviri çalışmaları için orijinal metni veya farklı fontları resim, pdf, word olarak ayrıca yazarın veya çevirmenin ekleyebilmesi olanağı mevcuttur. Türk Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda makalelerin yarıdan fazlası farklı yazı fontları kullanmaktadır. Eski metinlerle uğraşmak ve bunları günümüz Latin alfabesine çevirmek için çeşitli farklı yazı tipleriyle yazılar kaleme alınmaktadır. Sisteme yazarların kullandığı farklı fontlarını ekleyebilecekleri bir linkle bu fonta editör ve hakemin ulaşabilirli sağlanmıştır
13. Hakem detayları kısmında hangi hakemde kaç makale var, ne zaman yollanmış, vs bilgilere pratik olarak ulaşılabilmektedir. Ayrıca hakemler için resimli ayrıntılı bir sayfa tasarlanmıştır. Bu şekilde hakemler editör tarafından detaylı olarak tanınabilmektedir.
14. Yazarların çalışmalarını sisteme eklerken kısa özet kullanmamaları için ilgili alanlar sınırlandırarak sistem tarafından otomatik denetlenmektedir.

Yazar Girişi

1. Yazarın editörle iletişimini sağlayan kendine ait bir posta kutusu mevcuttur. Bu sayede Yazar Hakem ve Editör kendi aralarında mesajlaşma olanağına sahip olmaktadır. İşlem gören makale ile ilgili tüm yazışmalar mts sistemi içinden gerçekleştirilebilmekte ve söz konusu mesajlar her üyenin kendi sayfasında arşivlenmektedir.
2. Yazar tarafından mts ye eklenen çalışma farklı kategorilerde (telif, çeviri, kitap tanıtım, vd) ve farklı parametrelerle kaydedilebilmektedir.
3. Yazara çalışmasıyla ilgili gerçekleşen her aşamanın ardından bilgilendirme maili ulaşmaktadır.

Hakem Girişi

1. Editör ön değerlendirmenin ardından çalışmayı hakemlere göndermeye karar verdiğinde, alanına göre kategorize edilmiş hakem listesi ilgili çalışmanın sayfasından pratik olarak ulaşılabilmektedir.
2. Hakemler için düzenlenen tüm değerlendirme formları çalışmanın türüne göre ayrı ayrı tasarlanmıştır. Bu şekilde hakem ilgili çalışmanın değerlendirme formunu sistem üzerinden çalışmanın türüne göre pratik olarak doldurabilmekte, ayrıca kanaatini belirleyen notu raporuna ekleyebilmekte ve isterse çalışma üzerindeki düzeltme önerisini raporuna word belgesi olarak iliştirebilmektedir.
3. Hakem raporunu 3 ana başlık altına kara bağlayabilmektedir.
            1-Yayımlanabilir
            2-Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir
            3-Düzeltmeler tarafımdan kontrol edildikten sonra yayımlanabilir : bu seçenek işaretlendiğinde yazara ulaşan rapor doğrultusunda yazar tarafından yapılan düzeltmenin değerlendirilmesi sistem tarafından otomatik olarak yine aynı hakeme yönlendirilmektedir.
4. Hakemlere belirlenmiş sürede makaleye rapor yazmadığı takdirde görevi hatırlatılmaktadır.
5. Hakemler tarafında raporlama yapıldığında editörlere ve yazara sistem otomatik olarak haber vermektedir.

Site ve Derginin Online Yayınlanması

1- Hakem sürecinden geçen tüm çalışmaların başka bir işleme tabi tutulmaksızın, kullanıcı dostu bir sistemle pratik olarak yayımlanması yine aynı sistem içersinden gerçekleştirilebilmektedir. 
2- Derginin içeriği ve menüler farklı dil desteği dikkate alınarak kullanıcılar tarafından yönetilebilir olarak planlanmıştır. Tüm site ve dergi tasarım sistemi farklı bir profesyonel tasarımcıya ihtiyaç duymadan editör tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
3- Site içi ayrıntılı arama imkanı mevcuttur. Sistemi benzerlerinden ayıran en önemli arama özelliği sadece belirlenmiş parametrelerle değil yayınlanmış olan makalelerin pdf dosyalarının içinde de arama yapabilir olmasıdır. Bu akademisyenlerin atıf tarama zahmeti en düşük seviyeye indirgenmiştir.
4- Duyurular, haberler ve hızlı erişim modülü.

DİLLER

1- Sistemin tamamında gerçekleştirilebilir çoklu dil desteği.